banner


» Výsledky zavodů
21.11.2015. Lovec Rapy Cup - Závod v lovu ryb přívlačí

1. Zeman Luboš

2. Procházka Ota

3. Havel Ondřej

4. Čepelák Tomáš

5. Miřejovský Tomáš

6. Miřejovský Zdeněk

7. Šolc Milan

8. Štěpánek Roman

9. Pacovský Jiří

10.Koloušek David

11.Remenár Pepa

12.Kadlec Tomáš

13.Vybíral Karel

14.Dušek Ondřej

15.-16.Dušánek Bohuslav st.

15.-16.Pánek Jan

17.Vágenknecht Jiří

18.Kareš Jan

19.-20.Menčík Ivan

19.-20.Chrz Jan

21.Petružálek Jiří

22.Kolarovský Petr

23.Filko Jan

24.Brodský Michal

25.Kolarovsky Milan

26.-27.Holásek Martin

26.-27.Procházka David

28.Pázler Vlastík

29.Procházka Karel

30.Toth Jakub

31.Hauke Ruda

Vánoční pohár Vláčka

1. Šafařík Petr                   16 bodů

2. Procházka Ota                18 bodů

3. Remenár Josef                21 bodů

4. Zeman Luboš                 23,5 bodů

5. Vybíral Karel                  30,5 bodů

6. Filko Jan                       31 bodů

7. Miřejovský Zdeněk           31,5 bodů

8. Mádle Radek                   33 bodů

9. Dušánek Bohuslav            35 bodů

10. Šolc Milan                     36 bodů

11. Frélich Karel                  37,5 bodů

12. Kadlec Fanda                 39 bodů

13. Měšťan Honza                 42 bodů

14. Slezák Luboš                  46 bodů

15. Miřejovský Tomáš           46,5 bodů

 

KS-Fish Cup - Závod v lovu ryb přívlačí

1. Čepelák Tomáš            10,5.b

2. Štěpánek Roman          10,5.b

3. Miřejovský Tomáš         13.b

4. Zeman Luboš               15.b

5. Miřejovský Zdeněk         24.b

6. Procházka Ota              25,5.b

7. Dušánek Bohuslav         30,5.b

8. Šolc Milan                   32,5.b

9. Vybíral Karel                37,5.b

10. Filip+Tom                   40.b

11. Remenár                    40,5.b

12. Petružálek Jiří              42.b

13. Kadlec Fanda               48.b

14. Petružálková Aneta        48.b

Největší rybu závodu ulovil Milan Šolc

Poslední nahození 2014

1. Zeman Luboš               2.b   8,80kg

2. Emanuel Vyhlídal          4.b  1,14kg

3. Petružálek                   5.b  6,71kg

4. Karel Petr                   5.b  5,17kg

5. Procházka Ota              5.b   1,74kg

6. Dušánek Bohuslav st.     6.b 1,00kg

7. Novák Vratislav             7.b   1,92kg

8. Riesner Petr                 7.b   1,42kg

9. Sičák Pavel                  8.b   1,96kg

10. Slezák Luboš               8.b   0,57kg

11. Komora Martin             8.5.b  3,86kg

12. Machatý David             8,5.b  2,62kg

13. Šulc Josef                   9.b    2,86kg

14. Pázler Vlastimil            9.b    1,56kg

15. Peterka                      9.b    1,52kg

16. Kadlec Fanda              10.b   1,58kg

17. Čech Zdeněk              11.b   0,11kg

18. Dušánek Tomáš          11.b   0,07kg

19. Vít Šuliman                12.b  0,40kg

20. Voženílek Matyáš          13.b   0kg

21. Kočí Josef                  13,5.b  0,04kg

22. Dušánek Bohuslav ml.   14,5.b  0kg

Největší ryba závodu Kapr 6,52kg  Petružálek

0 putovní pohár KS-FISH 2014 4.kolo

1. Tomáš Dušánek          2.b 18,62kg

2. Bohuslav Dušánek ml. 3.b 10,18kg

3. Pacovský Jiří               5,b 6,83kg

4. Henychová Kateřina     6,b 5,42kg

5. Vágenknecht Jiří          6,b 2,02kg

6. Falta Kamil                  7,b 14,46kg

7. Pázler Vlasta                7,b 2,05kg

8. Dušánek Bohuslav st.    7,b 1,15kg

9. Karel Petr                     8,b 7,77kg

10. Vybíral Karel                9,b 9,35kg

11. Bartůněk Martin            9,b 4,52kg

12. Pacovská Jana              9,b 1,02kg

13. Petružálek Jiří               9,5,b 4,82kg

14. Kadlec Fanda                10,b 1,82kg

15. Stuchlík Jiří                  10,5,b 2,54kg

16. Sičák Pavel                  10.5,b 2,22kg

17. Hruška Jarda                11,b 1,1kg

18. Špůr Josef                    11,b 0,56kg

19. Vít Šuliman                  12,b 6,37kg

20. Riesner Petr                 12,b 3,37kg

21. Procházka Ota              13,b 3,82kg

22. Kašpar Aleš                   14,b 1,23kg

23. Prokop Venda                14,b 0,04kg

24. Novák Vratislav              14,b 0kg

25. Lajvr Dan                       15,5,b 0kg

26-27. Malinský Áda             16,b 0kg

26-27. Machatý David           16,b 0kg

28. Voženílek Matyáš             18,b 0kg

Největší ryba: Falta Kamil  Kapr 7,32kg


Poháry První místo Druhé místo Třetí místo Vítězové celého seriálu KS-FISH

O pohár Děkana Královedvorského

1. Slezák Luba              363cm

2. Stuchlík Jiří               296cm

3. Petr Riesner              254cm

4. Falta Kamil               213cm

5. Vít Šuliman               120cm

6. Novák Vráta              119cm

7. Hručka Venda            104cm

8. Dušánek Tomáš          102cm

9. Dušánek Bohuslav st.  101cm

10. Voženílek Matyáš       99cm

11. Karel Petr                  77cm

12. Blažíček Milan            73cm

13. Včeliš Martin              68cm

14. Špůr Pepa                 66cm

15. Špůr Pepa st.             54cm

16. Dušánek Bohuslav ml. 51cm

17. Kohout Leoš               47cm

18.-19. Špůr Pepa nejst.   30cm

18.-19. Pácalt Adam         30cm

20.-35. Urban Milan

20.-35. Urban Vojtěch

20.-35. Štádlerová Beata

20.-35. Pácalt Jarda

20.-35. Pácaltová Alenka

20.-35. Forst

20.-35. Henychová Káteřina

20.-35. Horák Matěj

20.-35. Černý Ladislav

20.-35. Šulc Pepa

20.-35. Jakl Josef

20.-35. Macháček František

20.-35. Kořičanský Filip

20.-35. Bedlek Tomáš

20.-35. Hosták Ondra

20.-35. Hosták Adam

Kategorie děti  1. Voženílek Matyáš   99cm

2. Pácalt Adam          30cm

3. Urban Vojtěch         0cm

4.-8. Štádlerová Beata

4.-8. Pácaltová Alemka

4.-8. Bedlek Tomáš

4.-8. Hosták Ondra

4.-8. Hosták Adam


První tři děti

Podzimní Kaprobraní (závod dvojic v lovu kaprů)

1. Junior team      66,61kg

2. Klais                  38,31kg

3. Inferno bobo     27,52kg

4. Redd Bull            21,07kg

5. Tom a Jeri           16,33kg

6. Betaxi                  15,79kg

7. Milenka               9,06kg

8. CHataři Anoconda team  5,50kg

9. Šuldamorka          4,08kg

10. Tojo Tojo Tojo      0,32kg

11. Karpaci                   0kg

12. LK Baits                  0kg

13. CT4H                       0kg

O putovní pohár KS-fish výsledky po 3.kolo 2014

1. Falta Kamil                                       16.b 25,18kg

2. Špůr Josef                                         17.b 24,25kg

3. Vágenknecht Jiří                                 21.b 15,31kg

4. Novák Vratislav                                  24.b 16,99kg

5. Pfeifer Filip                                        25,5.b 6,91kg

6. Vít Šuliman                                        27.b 15,57kg

7. Macháček Ondra                                 29.b 14,67kg

8. Bohuslav Dušánek ml.                         30.b 6,58kg

9. Malinský Adolf                                     31,5.b 8,60kg

10. Bohoslav Dušánek                             32.b 9,28kg

11. Pázler Vlasta                                     33.b 9,28kg

12. Stuchlík Jiří                                       33.b 7,58kg

13. Hruška Vašek                                     34.b 6,47kg

14. Riesner Petr                                       34,5.b 9,14kg

15. Sičák Pavel                                        37.b 12,57kg

16. Novotný Jiří                                       40.b 17,97kg

17. Kratochvíl Jan                                    42.b 12,84kg

18. Franěk Robert                                    42.b 7,84kg

19. Hruška Jaroslav                                  42,5.b 5,70kg

20. Kašpar Aleš                                        43,5.b 3,89kg

21. Prokop Vašek                                      48.b 6,01kg

22. Pekárek Pavel                                      49.b 11,60kg

23. Dušánek Tomáš                                  54.b 10,53kg

24. Lajvr Jiří                                             55.b 8,62kg

25. Pacovský Jiří                                       55,5.b 4.28kg

26. Fanda Kadlec                                      56,5.b 1.26kg

27. Novotná Pavlína                                  64.b 2,07kg

28. Jan Douša                                           65.b 4,23 kg

29. Jana Pacovská                                     65.b 0,86kg

30. Macháček Pavel                                   70.b 9,68kg

31. Zeman Luboš                                       70.b 4,78 kg

32. Juraj Šurgota                                       70.b 2,40 kg

33. Mrvečka Petr                                        71.b 4,32kg

34. Michal Zábrodský                                   71,5.b 9,30kg

35. Nerad Rostislav                                      72.b 6,70kg

36. Míra Tvarůžek                                        72.b 1,81 kg

37. Slezák Luboš                                         74.b 3,54kg

38. Balog Augustín                                      75.b 3,3kg

39. Emanuel Vyhlídal                                   75.b 0,83 kg

40. Vybíral Karel                                          76.b 0kg

41.Hruška Václav ml.                                   76,5.b 1,12 kg

42. Kašpar Rychard                                      77b. 1,52kg

43. Zbyšek Maslowski                                   77.b 0,48 kg

44. Voženílek Matyáš                                    80,5.b 0,15kg

45. Horyna Tomáš                                        81,5.b 0,22kg

46-48. Adam Pácalt                                      82.b 0kg

46-48. Alča Pácaltová                                   82.b 0kg

46-48. Rafal                                                 82.b 0kg

49. Šebek Martin                                          84.b 0kg

O putovní pohár KS-FISH 2014 2.kolo

1. Vágenknecht Jiří         3b.

2. Špůr Josef                   5b.

3. Malinský Adolf             6b.

4. Pázler Vlasta                  6b.

5. Hruška Václav                6b.

6. Pfeifer Filip                   6,5b.

7. Falta Kamil                    7b.

8. Dušánek B. ml.              7b.

9. Kratochvíl Jan                7b.

10. Vít Šuliman                   8b.

11. Novák Vráta                  8b.

12. Stuchlík Jiří                    8b.

13. Dušánek B. st.               9b.

14. Hruška Jaroslav              9b.

15. Kašpar Aleš                   9b.

16. Riesner Petr                   10b.

17. Pacovský Jiří                  11,5b.

18. Dušánek Tomáš              12b.

19. Sičák Pavel                     12b.

20. Macháček Ondra              13b.

21. Franěk Robert                 13.b

22. Lajvr Jiří                          14b.

23. Prokop Vašek                   14b.

24. Kadlec Fanda                   15b.

25. Vybíral Karel                    16b.

26. Jana Pacovská                  17b.


Kaprodrom Vítězná Anaconda cup 2014

1. Milenka team                            72,12kg

2. CHalupáři KS-FISH team          50,58kg

3. Junior team                               44,69kg

4. Sahara team                              44,19kg

5. Gábina team                              37,55kg

6. Vitebáci carp inferno team        21,55kg

7. Carp team Výrava                      21,19kg

8. Carp team Rozkoš                      18,76kg

9. Nepijus team                              17,11kg

10. Red bull team                             15,9kg

11. Čutáci team                                6,6kg

12. Zlobr team                                   5,39kg

13. Beta fish team                             3,69kg

Závody dvojic - volný styl

1. Bohuslav Dušánek ml. - Špůr Josef         18,65kg

2. Konopásek Josef - Dvořák                        15,88kg

3. Polovic - Bartez                                         15,84kg

4. Kamil Falta - Vostřes Josef                           13,74kg

5. Kašpar Aleš - Prokop Vašek                          12,93kg

6. Dušánek Bohuslav - Šuliman Vít                    11,58kg

7. Kratochvíl Jan - Mihálik Ondra                       11,29kg

8. Hruška Václav - Sičák Pavel                           9,36kg

9. Pfeifer Filip - Macháček Ondřej                       8,9kg

10. Vágenknecht Jiří - Jakeš                                7,63kg

11. Pánek - Štěrba                                              3,34kg

Nejtěžší ryba Špůr Josef   7,78kg  Kapr.......

O putovní pohár KS-fish 1.kolo 2014

1. Falta Kamil            3.b         20,8kg

2. Novotný Jiří           3.b         14,74kg

3. Vágenknecht Jiří   4.b         14kg

4. Kratochvíl Jan          5.b         12,84kg

5. Macháček Ondra       6.b         11,70kg

6. Riesner Petr             7.b          5,88kg

7. Špůr Josef                8.b         10,2kg

8. Pekárek Pavel           8.b         9,64kg

9. Macháček Pavel        10.b        9,68kg

10. Lajvr Jiří                 11.b        8,62kg

11. Pázler Vlasta           11.b        8,58kg

12. Mrvečka Petr           11.b        4,32kg

13. Pfeifer Filip              11.b        4,3kg

14. Sičák Pavel             12.b        6,98kg

15. Nerad Rostislav        12.b       6,70kg

16. Novák Vratislav        12.b        6,36kg

17. Malinský Adolf         12.b         5,22kg

18. Prokop Vašek           13,5b      5,96kg

19. Franěk Robert          14.b        6,16kg

20. Bohoslav Dušánek    14.b        6,2kg

21. Pacovský Jiří            14.b         4.28kg

22. Slezák Luboš            14.b        3,54kg

23. Hruška Vašek           15.b         5,28kg

24. Balog Augustín         15.b         3,3kg

25. Stuchlík Jiří              16.b         3,58kg

26. Kašpar Aleš              16.b         3,16kg

27. Vít Šuliman              16.b         1,82kg

28. Bohuslav Dušánek ml. 16.b      1.42kg

29. Kašpar Rychard        17b.        1,52kg

30. Hruška Jaroslav        18.b         3,5kg

31.-32. Novotná Pavlína 18.b          1,26kg

31.-32. Fanda Kadlec     18.b          1.26kg

33. Jana Pacovská          18.b         0,86kg

34. Horyna Tomáš          21,5.b       0,22kg


Dolovná 2014

1. Kamil Falta           23 b.    Opočno

2. Macháń Pavel       19 b.    Náchod

3. Zeman Luboš        19 b.    Semily

4. Novák Vratislav       18 b.     Police nad Metují

5. Hruška Venda         17 b.     Jaroměř

6. Franěk Robert         15 b.     Trutnov

7. Dušánek Boba ml.    11 b.     Jaroměř

8. Vyhlídal Eman          10 b.     Borohrádek

9. Pázler Vlasta            10 b.     Česká Skalice

10. Jaroš Zdeněk           9 b.     Hostinné

11. Šuliman Vít              8 b.     Bolehošt

12. Vybíral Karel            7 b.     Semily

13. Zeman Martin          7 b.     Semily

14. Pánek Vít                 6 b.     Sezemice

15. Riesner Petr             6 b.     Police nad Metují

16.-17. Pánek Pavel       6 b.     Poděbrady

16.-17. Pfeifer Filip        6 b.     Dvůr Králové nad Labem

18. Slezák Luboš           5 b.     Jílovice

19. Kadlec František      5 b.      Česká Skalice

20.-21. Macháček Ondra 4 b.     Lomy

20.-21. Zeman Miroslav  4 b.     Semily

22.-23. CHrz Jan            3 b.     Poděbrady

22.-23. Blažíček Milan     3 b.     Výrava

24. Stuchlík Jiří               2 b.     Nová Paka

25. Pánek Jan                 0 b.     Poděbrady

26. Sičák Pavel               0 b.     Jaroměř

Největší ryba kapr 60cm Novák Vratislav

Díra cup 2014

1. Vágenknech Jiří      249 b.    Pardubice

2. Zeman Luboš          242 b.    Semily

3. Kočí Josef                  54 b.   Mnichovo Hradiště

4. Černý Jindřich              53 b.   Mnichovo Hradiště

5. Pánek Vít                     53 b.   Sezemice

6. Miřejovský Zdeněk        42 b.   Opatovice nad Labem

7. Hybner                         42 b.   Mnichovo Hradiště

8. Frelich Karel                  34 b.   Mladá Boleslav

9. Remenár Josef              18 b.    Jaroměř

10. Kadlec František           12 b.    Česká Skalice

11. Šlechta Martin                8 b.    Jásenná

12. Sičák Pavel                     7 b.   Jaroměř

13. Pánek Jan                       6 b.   Sezemice

14. Miřejovský Tomáš            5 b.   Opatovice nad Labem

15. Faltus Jaroslav                 3 b.   Jásenná

16.-17. Slezák Luboš              2 b.   Jílovice

16.-17. Procházka Ota            2 b.   Rudník

18. Zeman Miroslav                1 b.   Semily

19.-20. Dušánek Bohoslav st.  0 b.   Jaroměř

19.-20. Dušek                        0 b.

21. Prokop Václav                   0 b.   Jaroměř

První zavod roku 2014

1. Pavel Sičák                  45.b

2. Dušánek Bohuslav st.   26.b

3. Dušánek Bohuslav ml.  18.b

4. Zeman Luboš               12.b (více ulovených ryb)

5. Riesner Petr                 12.b

6. Komora Martin             11.b

7. Vybíral Karel                10.b (více ulovených ryb)

8. Jaroš Zdeněk               10.b

9. Frelich Karel                  8.b

10-11. Falta Kamil              7.b

10-11. Metelka Vojtěch       7.b

12. Pacovská Jana              6.b

13-14. Pfeifer Filip              5.b

13-14. Pacovský Jirka         5.b

15. Zeman Martin               5.b (méně ulovených ryb)

16. Kočí Josef                     4.b (více ulovených ryb)

17. Hruška Venda               4.b

18-19. Kadlec Fanda           3.b

18-19. Vodník Vlastík          3.b

20. Dostálek Áda                3.b (méně ulovených ryb.)

21-22. Procházka Ota      2.b

21-22. Chudomel Radek      2.b

23-24. Stuchlík Jirka           1.b

23-24. Šulda Víťa 1.b

25. Košťál Miroslav              0.b

 

Dne 12.1.2014. se konal na rybníku Vítězná první závod sezóny,kterého se i za nepříznivého počasí zůčastnilo 25 závodníků z různých  koutů republiky. Lovil se především cejn,pstruh duhový a mezi úlovky nechybělo ani pár pěkných kaprů a jeseterů. Všem závodníkům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalších závodech. KS-FISH TEAM..


Vítěz zavodu Pavel Sičák Druhé místo Bohuslav Dušánek st. Třetí místo Bohuslav Dušánek ml. Pavel Sičák Komora Martin

POSLEDNÍ NAHOZENÍ ROKU 29.12.2013

1. Dušánek st.                  51.b

2. Vybíral Karel 33.b

3. Jiří Vágenknecht            28.b

4. Luboš Zeman                22.b

5. Martin Zeman 21.b

6. Šulda                            21.b

7. Venda Hruška                18.b

8. Dušánek ml.                  15.b

9. Šafařík                          13.b

10. Fanda Kadlec               10.b

11. Ota Procházka               9.b

12. Miřejovský                    8.b

13. Vlastík Vodník               8.b

14. Kamil Falta                   7.b

15. Pavel Sičák                   7.b

16. Hruška ml.                    5.b

17. Malinský                       4.b

18. Venda Prokop                0.b

19. Kuba Petráček               0.bVanda s Vendou První trojka Vyhlášení První místo

Rybářské závody v přívlači KS-FISH CUP 17.11.2013

1. Zeman Luboš               (8 bodů)

2. Prochazka Ota             (20 bodů)

3. Miřejovský Tomáš        (23 bodů)

4. Miřejovský Zdeněk       (25 bodů)

5. Zub Martin                  (26,5 bodů)

6. Kolarovský Milan         (28,5 bodů)

7. Pánek Jan                   (30 bodů)

8. Vybíral Karel               (34 bodů)

9. Pfeifer Filip                 (35 bodů)

10. CHrz Jan                    (42 bodů)

11-13. Kadlec Fanda              (43 bodů)

11-13. Dušánek Bohuslav       (43 bodů)

11-13. Fylko Jan                    (43 bodů)

14. Čížek Petr                   (47 bodů)

15. Pacovský Jiří               (48 bodů)

16. Havel Ondra               (52 bodů)

17-18. Sičák Pavel                 (58,5 bodů)

17-18. Vršovský Michal          (58,5 bodů)

Největší ryba závodu: štika 69   Kolarovský Milan

O putovní pohár KS-FISH Vysledky po 4.kole

Umí. Jméno                           Body                          Cips

1. Falta Kamil                           26                             25.71 kg

2. Zeman Luboš                        29                             51.13 kg

3. Šulda Vít'a                            31                             35.52 kg

4. Sičák Pavel                           31.5                          36.09 kg

5. Stuchlík Jirka                        32.5                          27.63 kg

6. Dušánek Tomáš                    33                             24.69 kg

7. Dušánek Bohuslav ml.           34                             16.10 kg

8. Pánek Víťa                            35.5                          20.64 kg

9. Dušánek Bohuslav st.            38                             16.95 kg

10.  Štěrba Petr                        38.5                          14.57 kg

11. Riesner Petr                        43                             19.72 kg

12. Kadlec Fanda                      48.5                           21.53 kg

13. Procházka Ota                     51                             29.50 kg

14. Špůr Pepa ml.                     64.5                           20.86 kg

15. Vybíral Karel                       64.5                             9.49 kg

16. Kadlec Tomáš                      66                              17.54 kg

17. Hruška Venda                      66.5                             8.14 kg

18. Macháček Ondra                   67                              16.84 kg

19. Prokop Venda                       69.5                             9.24 kg

20. Vágenknecht Jirka                 75                              20.03 kg

21. Kašpar Aleš                           77                                8.90 kg

22. Pfeifer filip                            78.5                              6.24 kg

23. Malinský Áda                         86                                2.48 kg

24. Pacovská Jana                       87                                3.40 kg

25. Horyna Tomáš                      91.5                              4.29 kg

26. Kratochvíl Jan                       92                               39.38 kg

27. Pacovský Jirka                       93                                3.50 kg

28. Zeman Martin                        95                                5.26 kg

29. Drabík Martin                         95                                2.85 kg

30. Kašpar Michal                         95                                2.04 kg

31. Paša                                      96                                3.59 kg

32. Brdička Ondřej                        97                                6.64 kg

33. Macháň Pavel                          98                                2.46 kg

34. Slezák Luboš                           98.5                             1.07 kg

35. Řehoř Michal                            100                              4.12 kg

36. Dvořák Alda                             100                              2.34 kg

37. Prokop Renda                           100                              1.24 kg

38. Maslowski Zbyšek                      101                             2.30 kg

39. Jaroš Zdeněk                            101.5                           3.68 kg

40. Lešek                                       101.5                           0.80 kg

41. Bareš Vladimír                           102                             3.58 kg

42. Pázler Vlasta                              102                             2.33 kg

43. Šitina Josef                                102                             0.92 kg

44. Pekárek Pavel                             103                             2.63 kg

45. Skálová Anna                              104                             1.99 kg

46. Hlotan Milan                                104                             1.79 kg

47. Komora Martin                             105                             1.62 kg

48. Šlechta Petr                                 107                             3.14 kg

49. Hruška Václav ml.                        107                              0.22 kg

50. Holeček Karel                              107.5                           0.65 kg

51. Skála Petr                                   108                              2.64 kg

52. Nesvadbová                                108                              0.29 kg

53. Lazar Sebastian                           108                              0.28 kg

54. Brdička Petr                                109.5                            0.42 kg

55. Muchová                                     111                               0.17 kg

56. Částek Libor                                111.5                            0.94 kg

57. Novák Vratislav                            112.5                            0.78 kg

58. Kabourek Venda                           113                               1.25 kg

59. Popadinec Ríša                             114                               0.13 kg

60. Šlechta Martin                              115                               0.34 kg

61. Staněk Vašek                               115                               0.14 kg

62. Hamáček                                     115.5                             0.57 kg

63. Zajíček                                        115.5                             0.36 kg

64. Skálová Adéla                              118.5                             0.30 kg

65. Hanuš Dušan                               119                                0.00 kg

Závody v přívlači LOVEC RAPY CUP 9.11.2013

1. Martin Zub           (13 bodů)

2. Luboš Zeman       (17,5 bodů)

3. Miřejovský st.      (29,5 bodů)

4. Miřejovský ml.     (31 bodů)

5. Čepelák               (34 bodů)

6. David Koloušek    (37 bodů)

7. CHrz                   (38 bodů)

8. Ota Procházka     (40 bodů)

9. Remenár             (42 bodů)

10. Jan Pánek          (46 bodů)

11. Šafařík               (46 bodů)

12. Svoboda             (53,5 bodů)

13. Jiří Vágenknecht  (54,5 bodů)

14. František Kadlec  (57,5 bodů)

15-16. Šulda Víťa      (59,5 bodů)

15-16. Dušek            (59,5 bodů)

17. Šolc                    (61 bodů)

18. CHmelík              (63,5 bodů)

19. Pavel Sičák          (64 bodů)

20. Pavel Pánek         (64,5 bodů)

21. Jaromír Morkus     (65,5 bodů)

22. David Kadečka      (67 bodů)

23. Vlasta Pázler         (69,5 bodů)

24. Albert                   (77 bodů)

25. Venda Prokop        (81,5 bodů)

26. Vršovský               (82,5 bodů)

27. Martin Rypl            (88,5 bodů)

Nejvetši ryba: Jiří Vágenknect  (Jeseter 86cm)

MmYyN